วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Regular Expression

regular expression คือการสร้างรูปแบบของข้อความ เพื่อใช้ในการหา,เปลี่ยนแปลง หรือ ตรวจสอบความถูกต้อง

ทำไมต้องใช้ regular expression
ยกตัวอย่าง เมื่อเราต้องการเปลี่ยนคำบางคำเป็นคำย่อ เช่น '100 NORTH MAIN ROAD'
อย่างนี้เราสามารถใช้ replace ในการเปลี่ยนได้ดังนี้


>>> s = '100 NORTH MAIN ROAD'
>>> s.replace('ROAD', 'RD.')
'100 NORTH MAIN RD.'


แต่ถ้าถนนไม่ใช่ MAIN ROAD แต่เป็น BROAD ROAD ผลที่เกิดคือ


>>> s = '100 NORTH BROAD ROAD'
>>> s.replace('ROAD', 'RD.')
'100 NORTH BRD. RD.'


ทำให้ชื่อของถนนนั้นผิด ดังนั้นจึงต้องให้ regular expression ช่วยจัดการครับ

reference
http://www.diveintopython.org/regular_expressions/street_addresses.html

Next >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น