วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Readers Choice Awards 2011 [Linux Journal]

Python ได้รับแรงโหวตจากผู้อ่าน Linux Journal ให้เป็นอันดับ 1 ใน 2 สาขาได้แก่ Best Programming Language, Best Scripting Language


รางวัลอื่นดูได้จาก http://www.linuxjournal.com/slideshow/readers-choice-2011?page=27

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Python on Google+

Python ก็มี Google+ แล้วนะครับ ไป Follow กันได้

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

IronPython 2.7.1

IronPython 2.7.1 ปรับสถานะจาก beta เป็น released แล้วครับ

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

PyPy 1.7

PyPy 1.7 มาแล้ว

เวอร์ชั่นนี้รองรับ x86 ทั้งหลายได้แก่ Linux 32/64, Mac OS X 32/64 และ Windows 32 ส่วน Windows 64 กำลังตามมา

ซึ่งได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และปรับปรุงความเร็ว โดยมีความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากเวอร์ชั่น PyPy 1.6 และ มีความเร็วเป็น 20 เท่าของ benchmark