วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

PyPy 1.7

PyPy 1.7 มาแล้ว

เวอร์ชั่นนี้รองรับ x86 ทั้งหลายได้แก่ Linux 32/64, Mac OS X 32/64 และ Windows 32 ส่วน Windows 64 กำลังตามมา

ซึ่งได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และปรับปรุงความเร็ว โดยมีความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากเวอร์ชั่น PyPy 1.6 และ มีความเร็วเป็น 20 เท่าของ benchmark

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น