วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

Skulpt

Skulpt เป็นไพธอนบนเวบไซต์อีกตัวที่หนึ่งที่น่าสนใจ สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องลงโปรแกรม

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

pymat

pymat is MATLAB engine for Python

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

Try Python

อยากลองไพธอน แต่ไม่อยากลงโปรแกรม ใช้ TryPython