วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

assert statements

คำสั่ง assert เป็นการที่จะให้โปรแกรมนั้นแสดง Error AssertionError ถ้าเงื่อนไขนั้นไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างจะง่ายกว่า


a,b = 1,2
assert a == b, 'Hello'


เมื่อรันโปรแกรมจะแสดง Error

Traceback (most recent call last):
File "C:\Documents and Settings\be\Desktop\assert.py", line 2, in
assert a == b, 'Hello'
AssertionError: Hello

แต่ถ้าใส่ค่า a กับ b เท่ากันก็จะไม่เกิด error

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

zip function

บล๊อกแรกของปีสั้นๆล่ะกันนะ ^_^


a = [1,2,3]
b = [4,5,6]

print zip(a,b)

#[(1, 4), (2, 5), (3, 6)]