วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

assert statements

คำสั่ง assert เป็นการที่จะให้โปรแกรมนั้นแสดง Error AssertionError ถ้าเงื่อนไขนั้นไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างจะง่ายกว่า


a,b = 1,2
assert a == b, 'Hello'


เมื่อรันโปรแกรมจะแสดง Error

Traceback (most recent call last):
File "C:\Documents and Settings\be\Desktop\assert.py", line 2, in
assert a == b, 'Hello'
AssertionError: Hello

แต่ถ้าใส่ค่า a กับ b เท่ากันก็จะไม่เกิด error

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่มีWeb board หรอคับ หายากมาก python เนี่ย

    ตอบลบ
  2. ลองดูที่ narisa ครับ

    http://www.narisa.com/forums/index.php?showforum=2

    ตอบลบ