วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

Python Editor

ต่อจากคราวที่แล้ว เป็นการเขียนคำสั่งที่รันแสดงผลเลย คราวนี้จะทำการเขียนโปรแกรมหลายๆคำสั่งโดยใช้ตัว Editor ที่มากับโปรแกรมไพธอน ซึ่งขั้นแรกก็ทำการเปิด python shell ขึ้นมาและเลือกเมนู File -> New window ดังรูปจากนั้นก็จะมีหน้าจอ Editor ขึ้นมาลองเขียนโปรแกรม


for i in range(0,5):
print 'Hello python'


จากนั้นให้ save และตั้งชื่อว่า helloWorld.py
เสร็จแล้วให้เลือกเมนู Run -> Run Module หรือจะกด F5 ก็ได้
python shell ก็จะแสดง

Hello python
Hello python
Hello python
Hello python
Hello python

เป็นอันถูกต้อง

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552

Python Install

ไพธอนเป็นภาษาโปรแกรมมิ่ง ที่มีการทำงานเป็นภาษาสคริปต์เหมือน เช่น perl, php
ซึ่งมีการใช้งานที่ง่าย สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว มีเครื่องมือที่รองรับมากมาย
ซึ่งสามารถทำงานได้บน Windows, Linux, Mac และอื่นๆ

ก่อนจะเขียนโปรแกรมต้อง download โปรแกรมที่ python.org
โดยเลือกเวอร์ชั่นและ platfrom ที่ต้องการ โดยในตัวอย่างใช้ window นะครับ เมื่อลงโปรแกรมแล้วจะมีเมนูดังนี้
เมื่อเลือก IDLE(Python GUI) ก็จะมี python shell ขึ้นมาจากนั้นทดลองเขียนโปรแกรม


print 'Hello python'

ก็จะมีข้อความขึ้นว่า Hello python ครับ เป็นอันเสร็จสิ้นการทดสอบลงโปรแกรมว่าใช้งานได้

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552