วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

Python Editor

ต่อจากคราวที่แล้ว เป็นการเขียนคำสั่งที่รันแสดงผลเลย คราวนี้จะทำการเขียนโปรแกรมหลายๆคำสั่งโดยใช้ตัว Editor ที่มากับโปรแกรมไพธอน ซึ่งขั้นแรกก็ทำการเปิด python shell ขึ้นมาและเลือกเมนู File -> New window ดังรูปจากนั้นก็จะมีหน้าจอ Editor ขึ้นมาลองเขียนโปรแกรม


for i in range(0,5):
print 'Hello python'


จากนั้นให้ save และตั้งชื่อว่า helloWorld.py
เสร็จแล้วให้เลือกเมนู Run -> Run Module หรือจะกด F5 ก็ได้
python shell ก็จะแสดง

Hello python
Hello python
Hello python
Hello python
Hello python

เป็นอันถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น