วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

PyCon APAC

อ่านได้ที่ Narisa

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

python to exe

py2exe เป็นโมดูลที่ใช้ทำไพธอนให้เป็นไฟล์ exe เพื่อใช้ทำงานใน window

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Gato

Gato : Graph Animation Toolbox