วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

python to exe

py2exe เป็นโมดูลที่ใช้ทำไพธอนให้เป็นไฟล์ exe เพื่อใช้ทำงานใน window

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น