วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Regular Expression (2)

จากคราวที่แล้วนั้นจะเห็นความจำเป็นที่ต้องให้งาน regular expression ก็มาต่อถึงวิธีการใช้งานโดยขั้นแรกต้องเรียกใช้ module re ก็จะสามารถที่ใช้งานฟังก์ชั่นต่างได้ ซึ่งการเขียน regular expression ในไพธอนนั้นมีรูปแบบในการเขียนแบบเดียวกับภาษา Perl ตัวอย่างต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่ต้องการเปลี่ยนคำว่า ROAD ให้เป็นคำย่อว่า RD


>>>import re
>>>s = '100 NORTH BROAD ROAD'
>>>re.sub(r'\bROAD\b', 'RD.', s)
'100 NORTH BROAD RD.'


จะพบว่าคำที่เปลี่ยน มีแค่ ROAD เป็น RD. แต่ชื่อถนน BROAD นั้นไม่เปลี่ยนแปลง โดยที่ re.sub เป็นฟังก์ชั่นในการค้นหาและเปลี่ยนคำตามที่เราต้องการซึ่งรับข้อมูล ส่วน r'\bROAD\b' เป็นรูปแบบข้อความที่ค้นหา 'RD.' เป็นคำที่ต้องการนำไปแทนที่และ s คือข้อความต้นฉบับ

reference
http://www.diveintopython.org/regular_expressions/street_addresses.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น