วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Python 3.1

ไพธอนเวอร์ชั่นใหม่ออกแล้วเป็นเวอร์ชั่น 3.1 กระโดดจาก 3.0.1
มีรายละเอียดต่างๆดังนี้
  • เพิ่มคลาสใหม่คือ Ordered Dictionaries ซึ่งคล้ายกับ Dictionaries แต่ว่าจะมีการเรียงลำดับโดย key ตั้งแต่เพิ่มข้อมูลเข้าไปเลย
  • เพิ่มรูปแบบในการแบ่งหลักพันของตัวเลข
  • เพิ่มฟังก์ชั่น bit_length ของตัวแปร int
  • ฟิลด์ในฟังก์ชั่น format() จะเรียงลำดับอัตโนมัติ
  • ฟังก์ชั่น round() จะคืนชนิดข้อมูลเป็น int ถ้าใส่ข้อมูลชนิด int จากเดิมจะคืน float
  • และมีการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนและปรับปรุงฟังก์ชั่นอื่นๆอีก
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวโหลดได้ เอกสารของไพธอน 3.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น