วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

PLY (Python Lex and Yacc)

PLY เป็นเครื่องมือในการทำ Lex กับ Yacc โดยใช้ภาษาไพธอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น