วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Random in Python


>>> import random
>>> random.random() # เป็นการสุ่ม ตัวเลขที่มีทศนิยม (float) ระหว่าง 0.0 <= x < 1.0
0.37444887175646646
>>> random.uniform(1, 10) # เป็นการสุ่ม ตัวเลขที่มีทศนิยม (float)ระหว่าง 1.0 <= x < 10.0
1.1800146073117523
>>> random.randint(1, 10) # เป็นการสุ่ม ตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer) ระหว่าง 1 ถึง 10
7
>>> random.randrange(0, 101, 2) # เป็นการสุ่ม ตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer) ระหว่าง 1 ถึง 100 แต่จะสุ่มตามเลขที่เพิ่มค่าทีละ 2
26
>>> random.choice('abcdefghij') # สุ่มเลือกตัวอักษร
'c'

>>> items = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
>>> random.shuffle(items) # สลับค่าใน list แบบสุ่ม
>>> items
[7, 3, 2, 5, 6, 4, 1]

>>> random.sample([1, 2, 3, 4, 5], 3) # เลือกค่าใน list มา 3 ค่า
[4, 1, 5]จาก Python Document

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น